Siūloma visuomenei suteikti daugiau galimybių įsitraukti į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procesus

pasekmiuAplinkos ministerija siūlo patikslinti, kokios institucijos nagrinės strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus ir suteikti visuomenei daugiau galimybių dalyvauti SPAV procesuose, į juos įsitraukti. 

Tai numato parengti Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo ir Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo pakeitimų projektai.

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše siūloma regioninių planų vertinimo subjektus numatyti atsižvelgiant į tai, kas tvirtina arba priima planą ar programą. Ministerijos SPAV dokumentus nagrinėtų atliekant valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumento, kito plano ar programos, kurią tvirtina Seimas, Vyriausybė ar ministras, vertinimą. Kitais atvejais SPAV dokumentus nagrinėtų ministerijų įgaliotos institucijos. Iki šiol minėtame apraše regioninių planų vertinimo subjektai nebuvo nustatyti.

Taip pat apraše aiškiau, paprasčiau išdėstomi teritorijų planavimo dokumentų SPAV atvejai – atsisakoma perteklinio skirstymo pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir lygmenis, nekeičiant esamų reikalavimų atlikti SPAV.

Apraše nustatoma vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažymos forma, numatoma, kad vertinimo organizatorius turi pateikti šią pažymą vertinimo subjektams susipažinti per 15 darbo dienų. Kartu turėtų būti pateikiama informacija apie pataisytą vertinimo ataskaitą, plano, programos projektą ar teritorijų planavimo dokumento sprendinius.

Siūloma nustatyti 10 darbo dienų laikotarpį, per kurį patvirtinus ar priėmus planą ar programą, organizatorius apie tai raštu turi informuoti vertinimo subjektus ir Europos Sąjungos valstybes nares ar kitas užsienio valstybes, dalyvavusias tarpvalstybinėse konsultacijose.

Numatoma patikslinti aprašo nuostatas dėl reikšmingų pasekmių „Natura 2000“ teritorijoms.

Dar vienas svarbus pakeitimas – ketinama patikslinti visuomenės informavimo apie priimtą sprendimą dėl vertinimo atlikimo ar neatlikimo tvarką.Organizatorius, informuodamas visuomenę apie galimybes susipažinti su parengta vertinimo ataskaita ir plano ar programos projektu, turėtų pateikti tiesioginę aktyvią nuorodą į vertinimo ataskaitą ir plano ar programos projektą ar rubriką.

Taip pat turėtų pateikti įvyksiančio viešo visuomenės supažindinimo su vertinimo ataskaita ir plano ar programos projektu tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą.

Organizatoriui būtų rekomenduojama savo iniciatyva informaciją papildomai skelbti kitose visuomenės susitelkimo vietose, pavyzdžiui, visuomeninių organizacijų, parduotuvių, gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų skelbimų lentose, informuoti visuomenę kitais būdais –  informaciją elektroniniu paštu išsiunčiant visuomeninėms organizacijoms, išnešiojant į namus, vykdant apklausas, skelbiant socialiniuose tinkluose.

Siūloma nustatyti, kad viešas visuomenės supažindinimas su vertinimo ataskaita turi būti vykdomas hibridiniu būdu.

Siūloma, kad visuomenė pasiūlymus galėtų teikti ne mažiau nei 10 darbo dienų iki supažindinimo su plano ar programos vertinimo ataskaita ir plano ar programos projektu dienos, taip pat viešo visuomenės supažindinimo metu ir 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo (šis terminas būtų skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos po viešo visuomenės supažindinimo). Taip būtų suteikiama laiko apsvarstyti gautą informaciją.

Nuo 3 iki 5 darbo dienų būtų pratęsiamas ir viešo visuomenės supažindinimo protokolo parengimo terminas.  Be to, būtų atsisakoma reikalavimo viešo visuomenės supažindinimo protokole nurodyti dalyvių sąrašą, nustatoma, kad tik į raštu pateiktus visuomenės pasiūlymus organizatorius turi atsakyti raštu.

Aprašų pakeitimais siūloma, kad vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos nuostatos nesikartotų ir būtų nustatytos tik Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše.

Pastabas ir pasiūlymus Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo ir Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo pakeitimų projektams galima teikti iki birželio 6 d., Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode